Make your own free website on Tripod.com

Burung Kenari


Home ] Up ]
 

 

 

 

 

Lanshire

Kenari ini adalah jenis kenari yang terbesar di Inggeris. Kenari spesis ini amat sukar didapati masa kini. Burung ini lebih banyak didapati dalam keadaan kacukan dengan burung kenari lain yang menghasilkan burung kenari yang lebih besar. Jenis ini ada yang memiliki mahkota atau jambul yang di sebut lancashire coppy, dan ada pula yang kepalanya berbentuk bulat yang disebut lancashire plain head.

 

 

Norwich ] Cinnamon ] Border ] Gloster ] [ Lancashire ] London Fancy ] Fife Fancy ]