Make your own free website on Tripod.com

Burung Kenari


Home ] Norwich ] Cinnamon ] Border ] Gloster ] Lancashire ] London Fancy ] Fife Fancy ]
 

Home ]

Terdapat 7 jenis burung kenari yang dikenalpasti  terdapat di seluruh dunia. Antaranya ialah;

1. Kenari Norwich

2. Kenari Cinnamorn

3. Kenari Border  

4. Kenari Lancashire

5. Kenari Gloster

6. Kenari London Fancy

7. Kenari Fife Fancy

 

FAQ ] Sejarah ] [ Jenis-jenis Kenari ] Sangkar ] Makanan ] Penyakit ] Kebajikan ]